„Człowiek żyje tak długo, jak trwa pamięć o nim”

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni także pamiętają  o zmarłych  i postanowili w szczególny sposób uczcić zbliżające się Święto Wszystkich Świętych. W dniu 24.10.2019r. klasy III TE, III LO i IV TE wraz z opiekunami – p. Siwiak, p. Kowalską, p. Szczepańską i p. Jankowskim udały się na kcyńskie cmentarze, aby uporządkować groby i zapalić znicze. Uczniowie szukali grobów opuszczonych i zaniedbanych oraz związanych z historią naszego regionu. Chcieli w ten sposób oddać hołd poległym za ojczyznę …

Konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w ZST

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w dniu 22.10.2019 mieli okazję wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym. Na zaproszenie pani pedagog do naszej szkoły przyjechali pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pani psycholog – Lidia Lemańska i doradca zawodowy – pani Joanna Rygielska. Podczas konsultacji wiele osób w imieniu własnym i w imieniu swoich bliskich mogło dowiedzieć się, jak rozpoznać depresję, jak radzić sobie z jesienną chandrą, czy stan zdrowia …

Pomóżmy i My!

Decyzją Zarządu Samorządu Uczniowskiego przyłączamy się do akcji „Dar Serca”, już po raz kolejny organizowanej przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. Wesprzyjmy chore dzieci przebywające na oddziałach pediatrii, hematologii i onkologii w bydgoskim szpitalu. W naszej szkole zbiórkę prowadzić będziemy do czwartku 5 grudnia. Dary prosimy przynosić do sali nr 12, koniecznie z adnotacją, od której klasy. Jakie dary można przynosić znajdziecie na plakacie informacyjnym Stowarzyszenia. Liczymy na Wasze wsparcie!  

Udana  zbiórka krwi w Zespole Szkół Technicznych

W ZST w Kcyni odbyła się dwudziesta trzecia akcja honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Twoja krew – moje życie” zachęcająca do regularnego oddawania krwi, jako daru ratującego zdrowie i życie człowieka. Na zaproszenie opiekuna wolontariatu – pani Wiolety Zymni, w dniu 16.10.2019 przybyli do szkoły pracownicy Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Tradycyjnie, sala lekcyjna stała się mobilnym punktem pobierania krwi, w której pojawił się specjalistyczny sprzęt medyczny. W akcję włączyło się ponad 40 …

Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w ZST.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni był nie tylko okazją do złożenia życzeń nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu, ale też do ceremonii  ślubowania uczniów klas pierwszych technikum informatycznego, technikum ekonomicznego, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły branżowej. Uroczystości z udziałem dyrektora szkoły – mgr inż. Katarzyny Kluczyńskiej, nauczycieli, instruktorów oraz uczniów zorganizowano w poniedziałek 14 października. Nad przebiegiem imprezy czuwały panie Katarzyna Łyszczarz, Monika Kantorska-Suty oraz pan Adam Kłosowski. Prowadzący akademię Patrycja Tonn z klasy …

Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców

Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców – Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych przez Radę Rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców pozostaje w całości w gestii Rady Rodziców na podstawie opracowanego przez nią planu finansowego realizowanego w miarę możliwości finansowych. …

SKS-y cieszą się dużą popularnością

Od 3 września 2019r odbywają się co tygodniowe zajęcia sportowe z piłki ręcznej chłopców na Sali sportowej w SP 2 w Kcyni.  Naszym celem jest propagowanie tej widowiskowej i emocjonującej dyscypliny sportu w naszej gminie. W zajęciach uczestniczą nie tylko uczniowie z naszej szkoły, ale również byli absolwenci i uczniowie ze szkół średnich powiatu nakielskiego. Dzięki pomocy finansowej ze strony Pana Burmistrza i radnych gminy Kcynia został zakupiony nowy komplet strojów sportowych. Nasz zespół będzie reprezentował gminę Kcynia …

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla p. Marcina Lisieckiego!

 W dniu 15 października  2019 r. nauczyciel historii  w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni – p. Marcin Lisiecki otrzymał z rąk wicewojewody Józefa Ramlau oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika  Medal Komisji Edukacji Narodowej.   Medal KEN to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez Ministra Edukacji Narodowej. Warto dodać, iż Minister nadaje Medal z własnej inicjatywy albo na wniosek innych organów. Wraz …