Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie na ucznia w ZST.

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni był nie tylko okazją do złożenia życzeń nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu, ale też do ceremonii  ślubowania uczniów klas pierwszych technikum informatycznego, technikum ekonomicznego, liceum ogólnokształcącego oraz szkoły branżowej. Uroczystości z udziałem dyrektora szkoły – mgr inż. Katarzyny Kluczyńskiej, nauczycieli, instruktorów oraz uczniów zorganizowano w poniedziałek 14 października. Nad przebiegiem imprezy czuwały panie Katarzyna Łyszczarz, Monika Kantorska-Suty oraz pan Adam Kłosowski.

Prowadzący akademię Patrycja Tonn z klasy II TI oraz Mateusz Krzyżaniak z klasy II LO  przywitali zgromadzonych i oddali głos pani dyrektor, która tradycyjnie już na samym początku odczytała życzenia nadesłane z okazji DEN przez Burmistrza Kcyni pana Marka Szarugę. Następnie pani Katarzyna Kluczyńska przypomniała krótko historię Dnia Edukacji Narodowej i złożyła gorące życzenia pracownikom szkoły.

Głos zabrała także wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego ZST – Julia Rybak, która przekazała uczniowskie życzenia i podziękowania wszystkim nauczycielom, instruktorom praktycznej nauki zawodu oraz pracownikom administracji i obsługi. Ponadto uczniowie obdarowali wszystkich adresatów życzeń słodką niespodzianką – słoiczkiem miodu!

Jednym z najważniejszych momentów poniedziałkowej uroczystości miało być ślubowanie pierwszoklasistów. Zostało one poprzedzone odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus igitur” przez uczniów klasy II TI oraz ich wychowawczynię Katarzynę Łyszczarz. Ich występ został nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie prowadzący uroczystość zaprezentowali biografię patrona liceum – Karola Libelta i rozpoczęło się uroczyste ślubowanie, w trakcie którego reprezentanci klas pierwszych: Oliwia Gaszyńska, Agnieszka Jabkowska, Hubert Baranienko, Mikołaj Ciaś, Oliwia Matuszak, Aleksandra Goździk, Sebastian Czyż oraz Dominik Wernerowski w obecności wszystkich zebranych złożyli ślubowanie. Ten symboliczny akt, uczynił wszystkich pierwszoklasistów pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

Tak jak wcześniej uczniowie obdarowali upominkami pracowników szkoły, tak teraz pani dyrektor obdarowała pierwszoklasistów słodyczami. Zanim jednak paczki łakoci trafiły do klas, uczniowie musieli zmierzyć się z kilkunastoma zagadkami dotyczącymi nauczycieli. Okazało się, że mimo krótkiego pobytu w szkole doskonale rozpoznają swoich nauczycieli, więc nie mieli większych problemów z przygotowanymi dla nich zadaniami. Zadowoleni wrócili do kolegów, a uroczystość dobiegła końca.

Autor: Monika Kantorska-Suty