Sukces uczennic z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni!

02 grudnia 2019 r. już po raz kolejny zostało rozdane Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wśród grona wyróżnionych znalazły się: Zuzanna Wiejaczka z Technikum Ekonomicznego w Kcyni oraz  Agata Szarwark – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen …

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

14 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Marka Gralika, Kujawsko-Pomorsk iego Kuratora Oświaty odebrali: Tomek Wiejaczka – uczeń klasy czwartej Technikum Ekonomicznego i Krzysztof Burzyński – uczeń klasy czwartej Technikum Informatycznego. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są  uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który w ostatnim roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując …

Róża i Tomek otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów

28 listopada 2017 r. Róża Paś oraz Tomasz Wiejaczka w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odebrali dyplomy i  stypendia  Prezesa Rady Ministrów za promocję z wyróżnieniem w roku szkolnym 2016/2017.  Uroczystość uświetniły występy Zespół Muzyki Dawnej CONCENTUS z Pałacu Młodzieży Bydgoszczy  pod kierunkiem p. Patrycji Cywińskiej-Gackiej.  Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – p. Paulina Wenderlich  oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty – p. Marek Gralik w przemówieniach pogratulowali sukcesu zebranym Stypendystom. Podziękowania skierowane były również do dyrektorów, …