Sukces uczennic z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni!

02 grudnia 2019 r. już po raz kolejny zostało rozdane Stypendium Prezesa Rady Ministrów w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Wśród grona wyróżnionych znalazły się: Zuzanna Wiejaczka z Technikum Ekonomicznego w Kcyni oraz  Agata Szarwark – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. K. Libelta w Kcyni.

Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi spełniać przynajmniej jeden z niżej podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.