Harmonogram konsultacji nauczycieli

od 01 czerwca 2020r. Lp Nazwisko i imię nauczyciela   Termin konsultacji 1 Beczak Łukasz   Środa:  12:00-12:45 2 Chodoła-Halaburda Marzena  poniedziałek : 12:00-12:45 3 Dutkiewicz Piotr Poniedziałek:  12:00-12:45 czwartek: 12:00-12:45 4 Fotin Jakub wtorek: 12:00-12:45 czwartek: 12:00-12:45 5 Gajek Stanisław wtorek:  13:15 – 14:00 6 Jankowski Rafał poniedziałek: 12:00-12:45 środa: 12:00-12:45 7 Kantorska Suty Monika wtorek: 12:00-12:45 środa: 12:00-12:45 8 Kluczyńska …

W ZST odbywają się dodatkowe zajęcia dla maturzystów

Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych  w Kcyni p. Katarzyną Kluczyńską wyszli naprzeciw  oczekiwaniom tegorocznych Maturzystów organizując dodatkowe zajęcia (konsultacje). Przeprowadzono wcześniej ankietę, z której  jednoznacznie wynikało, że jest potrzeba organizacji zajęć z matematyki, zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.  Abiturienci, dzięki sfinansowaniu zajęć przez organ prowadzący Gmina Kcynia,  będą mogli rozwijać swoje matematyczne umiejętności przez 16 godzin dydaktycznych do rozpoczęcia egzaminów maturalnych tj. do 8 czerwca …

DOBRA SZKOŁA BLISKO DOMU! 

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół ponadpodstawowych!  Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadpodstawowej.  Wybór szkoły to odpowiedzialna decyzja. Może ona zaważyć na  późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę należy podjąć rozważnie. Wybierając szkołę należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości.  PYTANIE: Jaką szkołę wybrać? ODPOWIEDŹ: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w KCYNI DLACZEGO?  Zespół Szkół Technicznych pomoże spełnić Twoje marzenia.  Jeśli masz zamiar studiować po ukończeniu szkoły, wybierz: –>  …

Uwaga Maturzyści!

Od 11 maja 2020 r. Burmistrz Kcyni oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni planują uruchomić dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych tj. j. polskiego j. obcych, matematyki oraz przedmiotów  rozszerzonych.  Zgłoszenia osób chętnych  przyjmujemy do 8 maja 2020 r. pod nr tel. 52 589 37 37 oraz  530 774 840.

Pożegnanie maturzystów.

24 kwietnia 2020 roku   maturzyści Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni  zakończyli rok szkolny. Wręczenie świadectw odbywało się w nietypowy sposób, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, w gabinecie dyrektora szkoły Katarzyny Kluczyńskiej oraz wychowawczyni Aliny Kowalskiej. Dyrektor  szkoły każdemu uczniowi wręczyła świadectwo ukończenia szkoły oraz złożyła każdemu indywidualne życzenia. Tytuł najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w roku szkolnym 2019/20 zdobyli: Maciej Starzomski, uczeń klasy III Liceum …

Drodzy Abiturienci Zespołu Szkół Technicznych!

Nasze dzisiejsze spotkanie będzie miało wymiar historyczny: z jednej strony spotkamy się po raz ostatni w murach naszej Szkoły, z drugiej strony  uroczyste rozdanie świadectw ukończenia Szkoły odbędzie się w zaciszu gabinetu Dyrektora. Przed Wami, w tych trudnych czasach,  egzamin maturalny, wybór dalszej ścieżki zawodowej. Życzę Wam  wszystkim wysokich not, a dalej podjęcia słusznych wyborów. Idźcie przez całe życie z takim samym zapałem i entuzjazmem, jaki czujecie w sercach dziś, kiedy odbierzecie …

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku

W dniu 20 kwietnia 2020 r.  Zespół Szkół Technicznych  reprezentowany przez  dyrektor Katarzynę Kluczyńską podpisał umowę partnerską  z Krzysztofem Napieralskim komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Umowa zaowocuje współpracą m. in. w zakresie:  pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz środowiska lokalnego, pozyskiwania kandydatów do służby mundurowej, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły, upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć  …

Informacja dla uczniów/rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie zdalnej (on-line) od dnia 25 marca 2020r.(Rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W związku z tym nastąpi zmiana organizacji pracy według poniższych ustaleń: http://zstkcynia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacja-dla-Rodzicówuczeń.doc