Finał Akcji „Dar Serca”

W piątek przekazaliśmy zebrane dary w ramach akcji organizowanej przez Stowarzyszenie „Sąsiedzi”. Społeczność szkolna wsparła materialnie dzieci przebywające na oddziałach bydgoskiego Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza. Dary przewieźliśmy do punktu zbiórki przy ulicy Szewskiej. Były to głównie artykuły szkolne oraz higieniczne. Rodzicom ofiarowano kawę i różne herbaty. Dziękujemy bardzo wszystkim darczyńcom.