Młodociany pracownik – dobra przyszłość

09 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 w budynku ZST w Kcyni odbyło się spotkanie informacyjne z pracodawcami uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Na początku przybyli goście zostali serdecznie przywitani przez Dyrektora szkoły – p. Katarzynę Kluczyńską oraz Wicedyrektora – p. Joannę Krzoskę.             Pani Dyrektor przedstawiła strukturę szkoły po reorganizacji w roku szkolnym 2019/2020 i przekazała informacje na temat licznego naboru uczniów do naszej naszej szkoły. Podkreślono jak ważna jest współpraca między szkołą a pracodawcami. Spotkanie …