Bezpieczeństwo młodzieży w szkole to priorytet!

W dniu 10 października 2019 r. odbyła się próbna ewakuacja. O godzinie 9.00 w budynku wszczęto alarm przeciwpożarowy. Młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi rozpoczęli proces ewakuacji z pomieszczeń do wyznaczonego miejsca zbiórki. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i po upływie 3 minut wszyscy opuścili budynki. W trakcie ewakuacji na miejsce przybyła jednostki: Państwowej Straży  Pożarnej w Szubinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kcyni, którzy przeprowadzili ćwiczenia. Na miejscu Pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska, sprawdziła …

Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  ŚP. Jana Polewczyńskiego wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska

Dzień Chłopaka w ZST na sportowo

Na sportowo przebiegał 30 września Dzień Chłopaka w naszej szkole. Do turnieju piłki nożnej halowej zgłosiło się 8 klas, które zostały podzielone na 2 grupy. Mecze trwały po 10 minut. Po rozegraniu wszystkich meczów w grupach rozegrano mecze finałowe. Mecz o 7-8 miejsce: I TI p.Gim 6:1 IBSZ Mecz o 5-6 miejsce: III TI    1:1  III TE w rzutach karnych 2-3 Mecz o 3-4 miejsce: II TI     4:0  I TI p.Podst Mecz o 1-2 …

Śladami Patrona 

Dnia 12 października odbędzie się uroczystość ślubowania klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni. Moment ślubowania wpisał się na stałe w historię pobytu w szkole jako jeden z najważniejszych, moment wzniosły i pamiętny. Przed ślubowaniem, jak co roku, klasa pierwsza udała się do miejsc w naszej okolicy związanych z patronem naszej szkoły Karolem Libeltem. Na początek udaliśmy się do oddalonego o 15 km od Kcyni Czeszewa. Znajduje się tam gotycki kościół pw. Św. Andrzeja …

Europejski Dzień Języków

To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone jest w całej  Europie 26 września Nasza szkoła również przyłączyła się do zabawy. Celem jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Już na trzeciej lekcji zapanowało w sali gimnastycznej spore zamieszanie. Uczniowie z różnych klas zaczęli przygotowywać swoje stanowiska. Dekorowano ściany, wywieszano plakaty, mapy, flagi oraz tablice informacyjne. Przynoszone potrawy wydzielały smakowite zapachy. O godzinie 11.00 prowadzący, Milena Smorga  i Kacper Niedbalski, …

Inauguracja projektu „Kocham bliźniego sewgo”

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni objęto w 2019 r. projektem pn. „Kocham bliźniego swego”, który jest częścią tzw. Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Ów projekt został wyróżniony przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na pierwszym etapie konkursu i ostatecznie dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni, jego autorem jest Dariusz Gozdek specjalista pracy z rodziną niniejszego …

Ubezpieczenie

Szanowni Państwo, szkoła nie ubezpiecza uczniów. Jest to sprawa indywidualna Rodziców. By wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom udostępniamy link umożliwiający dokonanie wpłaty na ubezpieczenie Państwa dzieci. Firma InetrRisk TU S.A. przygotowała  dla Państwa  atrakcyjna ofertę. Jak dokonać wpłaty? Wejdź na stronę: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline 2.Zweryfikuj się pod nr ID klienta: ayatb   Druga możliwość to wpłata bezpośrednio na konto.  InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group  40 1240 6960 7170 0012 5006 6799 …