RADA RODZICÓW ZST W KCYNI

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Ewa Nowakowska

Sekretarz: Justyna Szpulecka

Skarbnik: Katarzyna Ciaś

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:
64 8166 0009 2001 0003 2216 0001