RADA RODZICÓW ZST W KCYNI

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący: Rafał Rybak

Zastępca: Robert Koniec

Skarbnik: Agnieszka Wiejaczka

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:

76 8166 0009 2001 0003 3356 0001