RADA RODZICÓW ZST W KCYNI

SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodnicząca: Robert Koniec

Zastępcy: Monika  Dziadoszek

Skarbnik: Katarzyna Kinowska

 

Wpłaty na Radę Rodziców prosimy wpłacać na konto:

76 8166 0009 2001 0003 3356 0001