Europejski Dzień Języków

To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone jest w całej  Europie 26 września Nasza szkoła również przyłączyła się do zabawy. Celem jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Już na trzeciej lekcji zapanowało w sali gimnastycznej spore zamieszanie. Uczniowie z różnych klas zaczęli przygotowywać swoje stanowiska. Dekorowano ściany, wywieszano plakaty, mapy, flagi oraz tablice informacyjne. Przynoszone potrawy wydzielały smakowite zapachy. O godzinie 11.00 prowadzący, Milena Smorga  i Kacper Niedbalski, …

Język otwiera drzwi

Dzień języków w ZST

Europejski Dzień Języków, który przypada na dzień 26 września, to święto, które ma na celu podkreślenie, jak ważna jest znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. W Zespole Szkół Technicznych w Kcyni ten dzień został uczczony 19 października 2017roku. Organizatorkami były Pani Joanna Krzoska oraz Pani Galina Schulz. Wszystkie klasy reprezentowały wcześniej wylosowane kraje, które następnie musiały jak najlepiej przedstawić. Jury oceniało duże zaangażowanie i wkład pracy w przygotowane przez poszczególne …