Europejski Dzień Języków

To międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone jest w całej  Europie 26 września Nasza szkoła również przyłączyła się do zabawy. Celem jest zachęcenie do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Już na trzeciej lekcji zapanowało w sali gimnastycznej spore zamieszanie. Uczniowie z różnych klas zaczęli przygotowywać swoje stanowiska. Dekorowano ściany, wywieszano plakaty, mapy, flagi oraz tablice informacyjne. Przynoszone potrawy wydzielały smakowite zapachy.

O godzinie 11.00 prowadzący, Milena Smorga  i Kacper Niedbalski, powitali zgromadzonych i rozpoczęła się rywalizacja klas.

Zmagania oceniało jury w składzie: p. Maria Przegiętka, p. Jolanta Kozłowska, p. Piotr Dutkiewicz oraz ksiądz Marcin Wierzchosławski. Ocenie podlegało stanowisko, jego ustna prezentacja oraz przekąska. Najzabawniejszym punktem były występy wokalno-taneczne. Wiedzę uczniów z zakresu kulturoznawstwa krajów europejskich sprawdził quiz. Każda klasa zmierzyła się z wylosowanym pytaniem. Rozwiązując ostatnie zadanie przedstawiciele klas mieli zasłonięte oczy. Należało odgadnąć przedmiot oraz kraj, z którego pochodzi lub, z którym się kojarzy.

Rywalizację zwycięsko ukończyła klasa III TI. Na drugim miejscu uplasowała się klasa III TE. Podium zamknęła klasa III LO.

Tekst: Nauczyciele języków obcych

Foto: Artur Koniec