Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Wyższa klasa!

Informujemy, że od 02.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Nabór potrwa do dnia 16.09.2019 r. Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny: w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu, w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej szkoły (proszę dopisać adres strony szkoły), lidera pte.bydgoszcz.pl i organu prowadzącego (proszę …