W ZST odbywają się dodatkowe zajęcia dla maturzystów

Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych  w Kcyni p. Katarzyną Kluczyńską wyszli naprzeciw  oczekiwaniom tegorocznych Maturzystów organizując dodatkowe zajęcia (konsultacje). Przeprowadzono wcześniej ankietę, z której  jednoznacznie wynikało, że jest potrzeba organizacji zajęć z matematyki, zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.  Abiturienci, dzięki sfinansowaniu zajęć przez organ prowadzący Gmina Kcynia,  będą mogli rozwijać swoje matematyczne umiejętności przez 16 godzin dydaktycznych do rozpoczęcia egzaminów maturalnych tj. do 8 czerwca …

DOBRA SZKOŁA BLISKO DOMU! 

Drodzy Uczniowie, Kandydaci do szkół ponadpodstawowych!  Wkrótce w Waszym życiu zacznie się nowy etap edukacyjny – nauka w szkole ponadpodstawowej.  Wybór szkoły to odpowiedzialna decyzja. Może ona zaważyć na  późniejszym życiu. Dlatego decyzję tę należy podjąć rozważnie. Wybierając szkołę należy wziąć pod uwagę swoje zainteresowania i możliwości.  PYTANIE: Jaką szkołę wybrać? ODPOWIEDŹ: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w KCYNI DLACZEGO?  Zespół Szkół Technicznych pomoże spełnić Twoje marzenia.  Jeśli masz zamiar studiować po ukończeniu szkoły, wybierz: –>  …

Uwaga Maturzyści!

Od 11 maja 2020 r. Burmistrz Kcyni oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni planują uruchomić dodatkowe zajęcia fakultatywne z przedmiotów maturalnych tj. j. polskiego j. obcych, matematyki oraz przedmiotów  rozszerzonych.  Zgłoszenia osób chętnych  przyjmujemy do 8 maja 2020 r. pod nr tel. 52 589 37 37 oraz  530 774 840.

Pożegnanie maturzystów.

24 kwietnia 2020 roku   maturzyści Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni  zakończyli rok szkolny. Wręczenie świadectw odbywało się w nietypowy sposób, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, w gabinecie dyrektora szkoły Katarzyny Kluczyńskiej oraz wychowawczyni Aliny Kowalskiej. Dyrektor  szkoły każdemu uczniowi wręczyła świadectwo ukończenia szkoły oraz złożyła każdemu indywidualne życzenia. Tytuł najlepszego absolwenta Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w roku szkolnym 2019/20 zdobyli: Maciej Starzomski, uczeń klasy III Liceum …

Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku

W dniu 20 kwietnia 2020 r.  Zespół Szkół Technicznych  reprezentowany przez  dyrektor Katarzynę Kluczyńską podpisał umowę partnerską  z Krzysztofem Napieralskim komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Umowa zaowocuje współpracą m. in. w zakresie:  pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz środowiska lokalnego, pozyskiwania kandydatów do służby mundurowej, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły, upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć  …

Informacja dla uczniów/rodziców

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o obowiązku realizacji podstawy programowej w formie zdalnej (on-line) od dnia 25 marca 2020r.(Rozp. MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). W związku z tym nastąpi zmiana organizacji pracy według poniższych ustaleń: http://zstkcynia.pl/wp-content/uploads/2020/03/Informacja-dla-Rodzicówuczeń.doc

Dzień kobiet

W poniedziałek, 9 marca, z inicjatywy SU obchodziliśmy szkolny Dzień Kobiet. Rozpoczęliśmy niesamowitym pokazem mody! Kto nie widział niech żałuje! Przeszliśmy następnie do konkurencji. Test wiedzy rozpoczął naszą rywalizację. Pytania dla niektórych okazały się zaskakujące, inni poradzili sobie świetnie. Chłopcy ubijali jajka, dziewczęta zaś dostały za zadanie ogolenie balona. Emocji było co nie miara! Nasze koleżanki zmierzyły się również z wbijaniem gwoździa w deskę. Brzmi nie pozornie, prawda? Niech was to nie zmyli! …

Informacja dotycząca zajęć w najbliższych dniach

Szkoły, żłobki i przedszkola zostaną zamknięte na dwa tygodnie, od poniedziałku – 16.03.2020r do 25.03.2020 r. Rządzący zalecają jednak, by dzieci już w czwartek zostały w domu. – Przyrost chorych na koronawirusa jest bardzo gwałtowny, konieczna jest izolacja – mówił premier. Minister zdrowia Łukasz Szumowski – Apelował do tych, którzy nie będą uczęszczać do szkół czy uczelni. – To nie są ferie. To czas kwarantanny, czas, który powinniśmy spędzić w domu – mówił. Następnie Dariusz Piontkowski, minister edukacji …