Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych

            Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w piątek 28.04.2023 r. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas programowo najwyższych. W Zespole Szkól Technicznych w Kcyni naukę zakończyła  jedna klasa technikum o kierunku informatycznym i ekonomicznym.  Uroczystość wręczenia świadectw rozpoczęła się o godz. 12.00, a na spotkaniu oprócz przedstawicieli szkoły obecny był Burmistrz Miasta Kcyni Pan Marek Szaruga.  Na wstępie głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska. Pojawiły się wspomnienia dotyczące klasy, a także słowa wsparcia i zachęty do dalszej sumiennej pracy. W swoim przemówieniu Burmistrz Kcyni podkreślił fakt pojawienia się nowego etapu w życiu młodzieży i zachęcał do stawiania sobie nowych celów do realizacji w dorosłym życiu.

            W dalszej części  Pani Dyrektor wraz z wychowawcą klasy Rafałem Jankowskim wręczyli świadectwa ukończenia szkoły. W pierwszej kolejności otrzymali uczniowie bardzo dobrymi                      i dobrymi wynikami w nauce. Najlepszy wynik uzyskała Paulina Michalska, wyróżniono również Jakuba Tobysa, Kingę SzlachciakOliwię Matuszak. Uczniowie również otrzymali okolicznościowe dyplomy i puchary w różnych dziedzinach aktywności uczniowskiej. Rada Rodziców uhonorowała Oliwię Matuszak i Macieja Wojtycha za godne reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym. Pedagog szkolny wręczył podziękowania i dyplomy za działalność  w  szkolnym wolontariacie oraz w honorowym krwiodawstwie. Najlepsi sportowcy odebrali z rąk nauczycieli wychowania fizycznego pamiątkowe dyplomy i puchary.

            Uzupełnieniem programu była krótka część artystyczna. Całość imprezy dopełniły muzyczne występy uczennic Amelii Boniek i Zuzanny śliwińskiej oraz nauczycielki  ZST  Kcynia Pani Katarzyny Łyszczarz.

                                                                                                                              

                                                                                                                      Autor:  Rafał Jankowski