„Co kryją archiwa IPN” czyli warsztatowa lekcja Historii i Teraźniejszości Uczniów klasy I LO i I TI w Bydgoszczy

W dniu 18 listopada 2022 r. grupa uczniów klas I liceum i technikum informatycznego pod opieką nauczycieli Marcina Lisieckiego (organizatora), Katarzyny Łyszczarz i Marka Wojciechowskiego udała się do Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy na spotkanie w ramach projektu edukacyjnego „Źródła mówią” cyklu edukacyjnego pt. „Lekcje archiwalne – Co kryją archiwa IPN”.
Podczas pierwszej części zajęć uczniowie wzięli udział w warsztacie historycznym o Zbrodni Pomorskiej 1939 r., który przeprowadził kierownik Referatu Edukacji Narodowej Mirosław Sprenger.
W drugiej części zajęć, którą poprowadziły Anna Jakubowska oraz Karolina Marciniak z Wydziału Archiwalnego, Uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy archiwum Delegatury IPN w Bydgoszczy, w tym z poszczególnymi procesami jakim podlegają materiały archiwalne w archiwum (gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja, udostępnianie, digitalizacja).
Podczas zajęć zwrócono uwagę na różnorodność zgromadzonej dokumentacji ze względu na postać fizyczną, jej rodzaj oraz instytucje przekazujące materiały archiwalne. Całość zajęć uzupełniono prezentacją najciekawszych, a także nietypowych archiwaliów znajdujących się w archiwum Wydziału.
Uczniowie mieli możliwość zwiedzenia magazynów archiwalnych, w których przechowywana jest dokumentacja źródłowa. Korzystający z zasobów archiwalnych naukowcy, regionaliści czy dziennikarze mają udostępniane interesujące ich materiały w czytelni po złożeniu specjalnego zamówienia.
Zajęcia w bydgoskiej delegaturze IPN Uczniów naszej Szkoły, pokazały, że wiele wydarzeń, problematyki związanej z historią najnowszą czeka na swoje odkrycie, zweryfikowanie, opracowanie, opublikowanie.
Nadmienić wypada, że nasza Szkoła od kilkunastu lat współpracuje z bydgoskimi historykami z IPN, a wiele odszukanych i pozyskanych materiałów archiwalnych dotyczących naszej Małej Ojczyzny wykorzystywanych jest na lekcjach historii i teraźniejszości.


Marcin Lisiecki