Magia Dnia Edukacji Narodowej

14 października to szczególny dzień zwłaszcza dla wszystkich osób związanych ze szkołą. Tego dnia nasi nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz szkolni pracownicy administracji i obsługi, byli adresatami wielu życzeń podziękowań i wyrazów wdzięczności. A wszystko zaczęło się od powitania zgromadzonych w sali gości przez parę prowadzących – Sandrę Krawczyk i Sebastiana Wojtycha. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni oraz flagi Polski. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska, która odczytała …