Ogłoszenie o rekrutacji do projektu Wyższa klasa!

Informujemy, że od 02.09.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów do projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”. Nabór potrwa do dnia 16.09.2019 r.

Zgłoszenia do projektu należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny:

  • w formie papierowej w sekretariacie szkoły oraz w biurze projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy) i w biurach u parterów projektu,
  • w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej szkoły (proszę dopisać adres strony szkoły), lidera pte.bydgoszcz.pl i organu prowadzącego (proszę podać adres strony organu prowadzącego).

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania TUTAJ.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w formie papierowej w sekretariacie szkoły, biurze projektu, biurze partnera lub elektronicznej w formie skanu na adres mailowy szkoły (proszę dopisać adres mailowy szkoły).

Biuro projektu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy:  Długa 34, 85-034 Bydgoszcz