Język otwiera drzwi

Dzień języków w ZST

Europejski Dzień Języków, który przypada na dzień 26 września, to święto, które ma na celu podkreślenie, jak ważna jest znajomość języków obcych we współczesnym świecie oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. W Zespole Szkół Technicznych w Kcyni ten dzień został uczczony 19 października 2017roku. Organizatorkami były Pani Joanna Krzoska oraz Pani Galina Schulz.

Wszystkie klasy reprezentowały wcześniej wylosowane kraje, które następnie musiały jak najlepiej przedstawić. Jury oceniało duże zaangażowanie i wkład pracy w przygotowane przez poszczególne klasy: plakaty promujące naukę języków obcych, stanowisko z potrawami danego kraju, prezentacje oraz występy. Wszyscy świetnie się bawili, śpiewali i tańczyli. Na klasy czekały również konkurencje, które okazały się nie być łatwe. Polegały na odgadywaniu z jakiego kraju pochodzi dane słowo, zdanie, potrawa oraz ułożeniu puzzli mapy Europy w jak najkrótszym czasie.

Wyniki prezentują się następująco:
I miejsce zajęła klasa I TE, która reprezentowała Hiszpanię 
II miejsce klasa IV Technikum, która reprezentowała Włochy
III miejsce klasa I TI, która również reprezentowała Hiszpanię

Klasa I TE okazała się bezkonkurencyjna. Gana España! Na zakończenie organizatorki wręczyły zwycięzcom bony, które zwalniają z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnych oraz sprawdzianów.

Tekst: Zuzanna Wiejaczka i Sandra Kiepiela klasa I Technikum Ekonomiczne
Zdjęcia: Agnieszka Kobierowska