Młodociany pracownik – dobra przyszłość

09 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 w budynku ZST w Kcyni odbyło się spotkanie informacyjne z pracodawcami uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Na początku przybyli goście zostali serdecznie przywitani przez Dyrektora szkoły – p. Katarzynę Kluczyńską oraz Wicedyrektora – p. Joannę Krzoskę.            

Pani Dyrektor przedstawiła strukturę szkoły po reorganizacji w roku szkolnym 2019/2020 i przekazała informacje na temat licznego naboru uczniów do naszej naszej szkoły. Podkreślono jak ważna jest współpraca między szkołą a pracodawcami. Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń świątecznych dla wszystkich zebranych osób.

Następnie oddany został głos kierownikowi szkolenia praktycznego – p. Katarzynie Łyszczarz, która zaprezentowała podsumowanie 1 semestru rok szkolnego.

W dalszej części spotkania kierownik szkolenia praktycznego omówiła zmiany w kształceniu zawodowym w roku 2019, zasady organizacji wyjazdów i realizacji przez uczniów zajęć kursowych oraz poinformowała o liczbie uczniów kształcących się w poszczególnych zawodach. Zwróciła szczególną uwagę na elementy oparte na wspólnym wychowywaniu młodocianych pracowników. Nakreśliła model współczesnego ucznia – młodocianego pracownika.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy mogli się wymienić  swoimi spostrzeżeniami, uwagami. Dziękujemy przybyłym Pracodawcom i już zapraszamy na kolejne spotkanie w drugim semestrze.