Szkolne Koło Wolontariatu pomaga najbardziej potrzebującym z naszej gminy

Honorowe krwiodawstwo i akcje charytatywne to podejmowane działania  w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu. Nasi wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych znani są w szkole i w środowisku lokalnym od wielu lat. Młodzież chce pomagać, samodzielnie planować i realizować własne pomysły, które mają jeden wspólny cel – wspieranie  osób potrzebujących. Już od kilku tygodni uczniowie aktywnie angażują się w akcje charytatywne na rzecz osób starszych, chorych i samotnych z gminy Kcynia. Wolontariusze wzięli udział w  sobotnio – niedzielnych zbiórkach  …

„Wygrać siebie” – spektakl teatralno – profilaktyczny w Zespole Szkół Technicznych

W dniu 20.11.2019 gościliśmy w naszej szkole aktorów z krakowskiego teatru „Kurtyna”ze spektaklem „Wygrać siebie”. Twórcy przedstawienia skupili się przede wszystkim na prezentacji problemów i zagrożeń dotykających młodego człowieka. Dotyczyły one  między innymi: relacji z rówieśnikami, presji otoczenia, odrzucenia,  poniżania, zastraszania, wykluczenia z grupy rówieśniczej, a także  profilaktyki uzależnień. Artyści przedstawili również problem depresji, uświadomili uczniom, że wśród nich są osoby, które mogą potrzebować pomocy i wsparcia specjalistów. Po obejrzeniu spektaklu aktorzy zachęcali widzów …

„Pasja, Profesja, Powołanie”

Zuzanna  Wiejaczka oraz Maciej Starzomski  uczestniczyli w Sympozjum „Pasja, Profesja, Powołanie” zorganizowanym przez Powiatową poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle. Celem spotkania było propagowanie poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy oraz kariery a także zachęcenie do odkrywania własnych pasji i planowania kariery zawodowej. Podczas sympozjum można było wysłuchać ciekawych wykładów prelegentów: Profesja, pasja, powołanie: zagadnienia ogólne – Wiesława Janaszek, Centrum Informacji i Planowania Kariery  Zawodowej w Bydgoszczy. Szkolnictwo ponadpodstawowe …

Nakrętki dla Martynki

Dziewczynka ma 9 lat i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Brakuje funduszy na rehabilitację. Martyna uczęszcza do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy. Już zawsze będzie się poruszać na wózku inwalidzkim. Z powodu niedowładu wszystkich kończyn, nie potrafi samodzielnie siedzieć i chodzić. Martyna jest pod stałą opieką logopedy i rehabilitanta, to koszt ponad 1000 zł miesięcznie. Część pieniędzy udaje się pozyskać dzięki „spieniężeniu” nakrętek. Nie są to duże kwoty, ale pomagają pokryć koszty dojazdów do specjalistów i na rehabilitację. Zbieramy wszelakie …