„Pasja, Profesja, Powołanie”

Zuzanna  Wiejaczka oraz Maciej Starzomski  uczestniczyli w Sympozjum „Pasja, Profesja, Powołanie” zorganizowanym przez Powiatową poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Nakle. Celem spotkania było propagowanie poradnictwa zawodowego – wspieranie edukacji, zawodu, pracy oraz kariery a także zachęcenie do odkrywania własnych pasji i planowania kariery zawodowej. Podczas sympozjum można było wysłuchać ciekawych wykładów prelegentów: Profesja, pasja, powołanie: zagadnienia ogólne – Wiesława Janaszek, Centrum Informacji i Planowania Kariery  Zawodowej w Bydgoszczy. Szkolnictwo ponadpodstawowe …

Nakrętki dla Martynki

Dziewczynka ma 9 lat i cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Brakuje funduszy na rehabilitację. Martyna uczęszcza do trzeciej klasy Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łobżenicy. Już zawsze będzie się poruszać na wózku inwalidzkim. Z powodu niedowładu wszystkich kończyn, nie potrafi samodzielnie siedzieć i chodzić. Martyna jest pod stałą opieką logopedy i rehabilitanta, to koszt ponad 1000 zł miesięcznie. Część pieniędzy udaje się pozyskać dzięki „spieniężeniu” nakrętek. Nie są to duże kwoty, ale pomagają pokryć koszty dojazdów do specjalistów i na rehabilitację. Zbieramy wszelakie …