Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznane

14 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019. Dyplomy z rąk Pana Marka Gralika, Kujawsko-Pomorsk

iego Kuratora Oświaty odebrali: Tomek Wiejaczka – uczeń klasy czwartej Technikum Ekonomicznego i Krzysztof Burzyński – uczeń klasy czwartej Technikum Informatycznego. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są  uczniowi z każdej szkoły średniej kończącej się maturą, który w ostatnim roku szkolnym otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danym typie placówki, średnią ocen lub wykazał szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki, co najmniej dobre. Gratulujemy uczniom i życzymy im dalszych sukcesów i powodzenia na egzaminach zawodowych i maturalnych!

foto: kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl