Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  ŚP. Jana Polewczyńskiego wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składa: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska