Kondolencje

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


 ŚP. Jana Polewczyńskiego

wieloletniego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni.


Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim
składa:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska

Foto: Robert Koniec, www.kcynia.info