Medal Komisji Edukacji Narodowej dla p. Marcina Lisieckiego!

 W dniu 15 października  2019 r. nauczyciel historii  w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni – p. Marcin Lisiecki otrzymał z rąk wicewojewody Józefa Ramlau oraz Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty p. Marka Gralika  Medal Komisji Edukacji Narodowej.   Medal KEN to polskie odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez Ministra Edukacji Narodowej. Warto dodać, iż Minister nadaje Medal z własnej inicjatywy albo na wniosek innych organów. Wraz …