Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców

Propozycja wykorzystania środków finansowych gromadzonych na koncie Rady Rodziców – Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych przez Radę Rodziców, z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Rada. Wydatkowanie środków pochodzących ze składki rodziców pozostaje w całości w gestii Rady Rodziców na podstawie opracowanego przez nią planu finansowego realizowanego w miarę możliwości finansowych.

W roku szkolnym 2019/2020 Rada  Rodziców planuje przeznaczyć  m. in. na:

  1. Wsparcie finansowe do imprez organizowanych przez uczniów ZST
  2. Stypendium Rady Rodziców dla wybitnego ucznia z technikum, liceum oraz branżowej szkoły I stopnia.
  3. Dofinansowanie do wycieczek  i innych wyjazdów.

Każdy wydatek jest udokumentowany  rachunkiem, paragonem bądź pisemnym potwierdzeniem wydatku. Każdy z Rodziców ma prawo do wglądu  w wydatki ze środków Rady Rodziców.

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do Rodziców uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni o dokonywanie wpłat z zachowaniem wymogu dobrowolności.

Propozycja składki: 5 zł / m-c

Wpłat można dokonywać na nr konta

Bank Spółdzielczy w Kcyni 76 8166 0009 2001 0003 3356 0001

w tytule: imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Podziękowanie

Rada Rodziców serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy wpłacili dobrowolne środki na konto Rady Rodziców.

Dzięki Państwa wpłatom udało się nam w dużej części zrealizować założenia przyjęte w roku szkolnym 2018/2019.

RADA RODZICÓW