Konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w ZST

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w dniu 22.10.2019 mieli okazję wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym.

Na zaproszenie pani pedagog do naszej szkoły przyjechali pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pani psycholog – Lidia Lemańska i doradca zawodowy – pani Joanna Rygielska.

Podczas konsultacji wiele osób w imieniu własnym i w imieniu swoich bliskich mogło dowiedzieć się, jak rozpoznać depresję, jak radzić sobie z jesienną chandrą, czy stan zdrowia psychicznego  nie wskazuje na potrzebę profesjonalnej pomocy oraz gdzie taką pomoc można uzyskać.

Z kolei młodzież podczas konsultacji z doradcą zawodowym  zastanawiała się nad własną przyszłością edukacyjno -zawodową. Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje współczesny rynek pracy, powtórzyli sobie zasady formułowania CV oraz listów motywacyjnych, mogli także podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie realizacji praktyk zawodowych.

Korzyści wynikające z tego typu spotkań są ogromnie ważne, chodzi nie tylko o profesjonalne wsparcie ale także o to, by młodzież gromadziła przydatne dla własnego rozwoju informacje.

Materiał: W.Zymni