Bezpieczeństwo młodzieży w szkole to priorytet!

W dniu 10 października 2019 r. odbyła się próbna ewakuacja. O godzinie 9.00 w budynku wszczęto alarm przeciwpożarowy. Młodzież szkolna, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi rozpoczęli proces ewakuacji z pomieszczeń do wyznaczonego miejsca zbiórki. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie i po upływie 3 minut wszyscy opuścili budynki. W trakcie ewakuacji na miejsce przybyła jednostki: Państwowej Straży  Pożarnej w Szubinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Kcyni, którzy przeprowadzili ćwiczenia. Na miejscu Pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska, sprawdziła stan liczbowy poszczególnych klas i przekazała informacje dowódcy akcji o ilości ewakuowanych osób z budynku.