Zebranie z Rodzicami

Szanowni Rodzice!

W dniu 24 września 2020 r. o godz. 16.00, odbędzie się zebranie z Rodzicami.

Spotkanie będzie przebiegało wg harmonogramu:

16.00 – 16.30  spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej (obowiązuje reżim sanitarny: dezynfekcja rąk, maseczki)

16.30 – 17.15 –  spotkania w wychowawcami klas 

17.30  spotkanie przedstawicieli klas – wybór Prezydium Rady Rodziców (sala nr 4)