Zebranie z Rodzicami

Szanowni Rodzice! W dniu 24 września 2020 r. o godz. 16.00, odbędzie się zebranie z Rodzicami. Spotkanie będzie przebiegało wg harmonogramu: 16.00 – 16.30  spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej (obowiązuje reżim sanitarny: dezynfekcja rąk, maseczki) 16.30 – 17.15 –  spotkania w wychowawcami klas  17.30  spotkanie przedstawicieli klas – wybór Prezydium Rady Rodziców (sala nr 4)