Salon Maturzystów zdobyty

W poniedziałek, 16 września 2019 r. klasa 3 LO oraz 4 TE/TI wraz z opiekunami: panią Marią Przegiętką, Joanną Krzoską oraz Aliną Kowalską udały się do Bydgoszczy na Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów. Gospodarzem imprezy był Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. J. J. Śniadecki. Tłumy młodych ludzi przybyły z całego województwa, aby zgłębić wiedzę na temat matury 2020. Oficjalnego rozpoczęcia Salonu dokonała pani prof. Halina Olszewska, prorektor UTP oraz pan Marek Gralik, kujawsko-pomorski kurator oświaty. Cykl wykładów zainaugurowała Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, pani Irena Łaguna. Na wstępie przekazała podstawowe informacje, które posiadać powinien każdy maturzysta, począwszy od prawidłowego złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, na jego przebiegu skończywszy. W dalszej części głos zabrała pani Ewa Ludwikowska, ekspert OKE w Gdańsku, która szczegółowo omówiła strukturę matury z matematyki. Z ogromną ciekawością wysłuchaliśmy również wystąpienia pana Andrzeja Spilkowskiego, eksperta OKE w Gdańsku, który przybliżył nam tajniki pisemnej i ustnej części matury z języka polskiego oraz pani Anny Deptuła, egzaminatora OKE w Gdańsku, dzięki której wiemy więcej o maturze z języka angielskiego. Wyposażeni w fachową wiedzę, udaliśmy się zasięgnąć informacji od przedstawicieli działów rekrutacji oraz studentów uczelni wyższych o zasadach przyjęć na studia na wybranych kierunkach. Zaopatrzyliśmy się w informatory oraz przykładowe arkusze maturalne. Wyjazd uważamy za udany i potrzebny. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć naukę, by otrzymać upragnione świadectwa dojrzałości.