Gigantyczny skok w nowoczesność edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

Przygotowanie Polaków do życia w świecie cyfryzacji jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Szczególna rola w tym zakresie przypada szkole, która musi wyposażyć wszystkich uczniów w umiejętność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dostosowania sposobu nauczania oraz inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się. Do realizacji tych zadań konieczny jest dostęp szkoły do szybkiego Internetu, wysokiej jakości cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz dobrze przygotowani nauczyciele, ale przede wszystkim wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy. Młodzi ludzie …

Kcyńskie Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego

W przeddzień Narodowego Czytania 2018 w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni zostało zorganizowane Kcyńskie Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego. Od 2012 roku w Polsce odbywa się akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Inicjatywa została zapoczątkowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku prezydent Polski Andrzej Duda wybrał „Przedwiośnie” S. Żeromskiego oraz zachęca do czytania 44 tekstów Antologii Niepodległości. Organizatorki Kcyńskiego Czytania: Agnieszka Kobierowska i Alina Król …

Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Nie tak jak zwykle, bo 3 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZST w Kcyni powitali nowy rok szkolny 2018/19. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman szczególnie gorąco powitała pierwszoklasistów, uczniów technikum informatycznego i szkoły branżowej. Życzyła nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom wielu  sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Zachęcała wszystkich do wytrwałej pracy, dążenia do wyznaczonych sobie celów. Historyk pan Marcin Lisiecki przypomniał o tragicznych dla narodu polskiego chwilach z roku 1939. Na zakończenie prowadzący uroczystość: …