Inauguracja roku szkolnego 2018/19

Nie tak jak zwykle, bo 3 września uczniowie, nauczyciele i pracownicy ZST w Kcyni powitali nowy rok szkolny 2018/19. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman szczególnie gorąco powitała pierwszoklasistów, uczniów technikum informatycznego i szkoły branżowej. Życzyła nauczycielom, pracownikom szkoły oraz uczniom wielu  sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Zachęcała wszystkich do wytrwałej pracy, dążenia do wyznaczonych sobie celów. Historyk pan Marcin Lisiecki przypomniał o tragicznych dla narodu polskiego chwilach z roku 1939. Na zakończenie prowadzący uroczystość: Milena SmorgaWojciech Król podali  kilka rad – jak przeżyć kolejny rok szkolny i być szczęśliwym człowiekiem. Potem uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami, uczniowie klasy I TI z panią Agnieszką Kobierowską, I a z panem Marcinem Lisieckim.