Kcyńskie Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego

W przeddzień Narodowego Czytania 2018 w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni zostało zorganizowane Kcyńskie Czytanie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego.

Od 2012 roku w Polsce odbywa się akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie. Inicjatywa została zapoczątkowana przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W tym roku prezydent Polski Andrzej Duda wybrał „Przedwiośnie” S. Żeromskiego oraz zachęca do czytania 44 tekstów Antologii Niepodległości.

Organizatorki Kcyńskiego Czytania: Agnieszka KobierowskaAlina Król zaprosiły do udziału: Burmistrza Kcyni, pana Marka Szarugę, dyrektor ZSO w Kcyni – Katarzynę Kluczyńską, pracownika GCKiB w Kcyni, panią Katarzynę Pomałecką oraz rodziców, których reprezentowała pani Aleksandra Gładysiewicz-Kołos. Uczniowie ZST w Kcyni: Dawid Laskowski, Mateusz Ankowski, Daniel Sułkowski oraz Mateusz Narożny odczytali fragmenty przedstawiające wizję szklanych domów oraz rozmowę Gajowca z Cezarym Baryką po spotkaniu komunistów. Natomiast dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman oraz zaproszeni goście zabrali na chwilę wszystkich uczestników spotkania do dworu w Nawłoci, zaprezentowali polską gościnność. Na stole nie mogło zabraknąć kawy czy „bułek własnego wypieku, z suchymi ciasteczkami i rogalikami”. Prowadzące akcję: Zuzanna Wiejaczka oraz Natalia Kręcisz zapoznały także wszystkich pokrótce z biografią Stefana Żeromskiego i treścią „Przedwiośnia”. Organizatorzy dziękują: Natalii ŚramskiejAdriannie Pawlak, Darii Pawlak, Dominice Kalinowskiej, Sandrze Korbal oraz Barbarze Borowskiej za namalowanie i przygotowanie dekoracji, a Firmie „Kartonex” z Kcyni za materiały.

Autor: Agnieszka Kobierowska

Zdjęcia: Liwia Kuliberda