Gigantyczny skok w nowoczesność edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

Przygotowanie Polaków do życia w świecie cyfryzacji jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Szczególna rola w tym zakresie przypada szkole, która musi wyposażyć wszystkich uczniów w umiejętność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dostosowania sposobu nauczania oraz inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się. Do realizacji tych zadań konieczny jest dostęp szkoły do szybkiego Internetu, wysokiej jakości cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz dobrze przygotowani nauczyciele, ale przede wszystkim wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy. Młodzi ludzie …