Gigantyczny skok w nowoczesność edukacji w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

Przygotowanie Polaków do życia w świecie cyfryzacji jest wyzwaniem cywilizacyjnym. Szczególna rola w tym zakresie przypada szkole, która musi wyposażyć wszystkich uczniów w umiejętność stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele stoją przed wyzwaniem dostosowania sposobu nauczania oraz inspirowania uczniów do kreatywnego i innowacyjnego kształcenia się. Do realizacji tych zadań konieczny jest dostęp szkoły do szybkiego Internetu, wysokiej jakości cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz dobrze przygotowani nauczyciele, ale przede wszystkim wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy. Młodzi ludzie szybko reagują na zmiany wywołane nową technologią i konstruują alternatywne rozwiązania. Tak kreatywni uczniowie wymagają nauki zawodu na najwyższym poziomie, co przełoży się w przyszłości na ich mobilność zawodową w Unii Europejskiej. Ścisła współpraca szkoły  i lokalnych przedsiębiorców przyczynia się do kształtowania wśród uczniów poczucia tożsamości regionalnej, umiejętności pracy w zespole, rozbudzenia wrażliwości estetycznej, korzystania z informacji z różnych źródeł  i ich krytycznej analizy. To wszystko sprawia, że świadczone przez nich w przyszłości usługi będą spełniać  oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów.

Dzięki uprzejmości Powiatu Nakielskiego, który jest głównym beneficjentem projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa -najlepszym wyborem” oraz Gminie Kcynia, która jest partnerem projektu, Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni  wzbogaciło swoją bazę o 42 nowoczesne stacje robocze dla uczniów,  spełniające obecnie wszystkie wymagania techniczne potrzebne do realizacji podstawy programowej.

Procesory ósmej generacji – INTEL CORE i5-8400, pamięć DDR4 16GB, szybkie dyski SSD o pojemności 240GB, dodatkowe dyski twarde do przechowywania danych (1TB), karty graficzne NVIDIA GeForce gt1030, monitory IPS LED o przekątnej ekranu 23,6” i rozdzielczości Full HD.

W połączeniu z istniejącą już infrastrukturą sieciową naszej szkole uda się zrobić gigantyczny skok w nowoczesność edukacji. Posiadanie tej klasy sprzętu pozwoli wprowadzić nowatorskie rozwiązania w zakresie nauczania informatycznych przedmiotów zawodowych oraz przygotowanie młodych specjalistów do podejmowania studiów wyższych w zakresie informatyki oraz wykształcenie wykwalifikowanej kadry informatyków na potrzeby aktualnego rynku pracy.

Wartość zakupionego wyposażenia to: 77.569,74 zł, zaś kwota uzyskanego dofinansowania z UE wynosi: 65.934,27 zł. ( 85 % całkowitej wartości sprzętu)

Wyposażenie zostało zakupione w związku z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Głównym celem projektu jest zwiększenie na terenie Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego POWIATU NAKIELSKIEGO jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego poprzez adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni gastronomicznej w ZSP w Lubaszczu oraz  doposażenie pracowni kształcenia zawodowego 8 szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Technicznych jest jedną z 9 szkół w Powiecie Nakielskim zaproszonych do realizacji tego wspólnego projektu.

W imieniu całej społeczności szkolnej dziękujemy  Staroście Powiatu Nakielskiego Panu Tomaszowi Miłowskiemu za włączenie naszej szkoły w realizację projektu. Partnerowi projektu Burmistrzowi Kcyni Markowi Szarudze za wskazanie ZST jako odbiorcy dofinansowania.