PAMIĘTAJĄ O ZMARŁYCH NAUCZYCIELACH KCYŃSKIEGO LICEUM

Korzystając z okazji Święta Zmarłych, Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni włączyli się w akcję porządkowania miejsc wiecznego spoczynku nauczycieli i woźnych kcyńskiego liceum, spoczywających na kcyńskich nekropoliach.

Zachęceni doświadczeniem czerwcowej akcji “Kcyńskie Ślady Przeszłości”, podczas której za pośrednictwem aplikacji internetowej, na podstawie otrzymanych współrzędnych geograficznych, poszukiwaliśmy miejsca i obiekty ulokowane na terenie miasta, tak tym razem każda z klas, po otrzymaniu odpowiednich danych, udała się na miejscowe cmentarze, by odszukać miejsca wiecznego spoczynku byłych nauczycieli i woźnych kcyńskiego ogólniaka i uporządkować Ich mogiły.

Zadanie to realizowane było w dniach 24 – 28 października przez wszystkich Uczniów naszej Szkoły, wychowawców, nauczycieli i pracowników.

Podsumowaniem akcji było zapalenie symbolicznych zniczy, jako dowodu pamięci o Ludziach, którzy przez pewną część swojej kariery zawodowej pracowali w naszym kcyńskim Liceum.

Pomysłodawcami i organizatorami tegorocznej akcji byli Dyrektor Szkoły Katarzyna Kluczyńska i nauczyciele: Aleksandra Konicka i Marcin Lisiecki.

Pomocą do ustalenia listy pochowanych w Kcyni pracowników miejscowego Liceum posłużyła monografia A. Szudrowicza, Pięćdziesięciolecie LO im. K. Libelta w Kcyni z 1995 r.

Ale pamięć o nauczycielach kultywujemy przez cały rok. Dlatego też z okazji Dnia Edukacji Narodowej symboliczne znicze od całej społeczności szkolnej zapłonęły na grobach byłych Dyrektorów kcyńskiego LO spoczywających na kcyńskim cmentarzu: Adama Kłodzińskiego i Jana Polewczyńskiego, nauczyciela Zespołu szkół Technicznych w Kcyni Tomasza Narożnego – spoczywającego na cmentarzu parafialnym w Sipiorach oraz Zofii Ramion spoczywającej na cmentarzu w Nakle nad Notecią.

Wszystkim zaangażowanym w akcję: “Szkoła Pamięta” należą się wielkie słowa podziękowania.

 

Katarzyna Kluczyńska

Dyrektor Szkoły