Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

30 października 2020 roku uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta przy Zespole Szkół Technicznych w Kcyni – Julia Brząkowska (3 LO), wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Organizatorem jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, zaś Patronem Honorowym Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna nagroda to indeks na wybrany przez siebie kierunek studiów i nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł. Uczestnicy otrzymają także zaświadczenie potwierdzające udział w olimpiadzie i dodatkowe punkty w czasie rekrutacji na studia.

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań ma zmusić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy. Zagadnienia poruszane w olimpiadzie dotyczą ważnych kwestii, bliskich młodym ludziom takich jak m.in.: zdolność do czynności prawnych, odpowiedzialność karna małoletnich, ochrona praw konsumentów, prawo w sieci, prawo autorskie, prawo samorządowe, zagadnienia ustrojowe, a także szeroko rozumiana interdyscyplinarna wiedza ogólna, w szczególności obejmująca zakres wiedzy o społeczeństwie.

Olimpiada została podzielona na trzy etapy. I etap (test z wiedzy ogólnej składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru) został przeprowadzony w piątek (30.10.2020r. ) o godzinie 12.00 onilne ( ZST w Kcyni), wzięło w nim udział 3000 uczestników. Do kolejnego II etapu, który odbędzie się 15 grudnia 2020 roku przejdą uczniowie z największą liczbą poprawnych odpowiedzi i będą musieli w ciągu 180 minut przygotować prace pisemną na temat przygotowany przez organizatora. Finał olimpiady odbędzie się 31 marca 2021 roku także w Warszawie i przejdzie do niego 20 uczestników. Opiekunem naszej uczennicy podczas wszystkich etapów Olimpiady jest mgr Agnieszka Siwiak.

Z niecierpliwością czekamy do 06 listopada 2020 roku, kiedy to organizatorzy olimpiady podadzą wyniki zmagań I etapu i ogłoszą listę zakwalifikowanych do kolejnego.

Dziękujemy Julii za godne reprezentowanie szkoły i życzymy dalszych sukcesów.

Trzymamy za Ciebie kciuki !

Tekst i fot.: Siwiak A.