O bezpieczeństwie zawsze warto rozmawiać

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem Ministra SWiA Pana Mariusza Błaszczaka,  uczniowie ZST uczestniczyli w zajęciach propagujących wiedzę o bezpieczeństwie wśród młodzieży.

Na przełomie kwietnia i maja dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kcyni – asp. szt. Tomasz Mazurek ( którego zaprosiła  pani pedagog – W. Zymni), poruszał tematy związane z  cyberprzemocą oraz  odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu.  Podczas zajęć omówione zostały też kwestie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznych wakacji, a także odpowiedzialności karnej oraz zasady postępowania w sytuacji zagrożenia. Prelekcje  funkcjonariusza policji były profesjonalnie przygotowane i spotkały się z wysoką oceną  zarówno uczniów jak i nauczycieli. Po zakończonym cyklu spotkań z przedstawicielem Komisariatu Policji w Kcyni,  wychowawcy klas – wspólnie z panią pedagog – zorganizowali konkurs pod hasłem „Czuję się bezpiecznie”. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród młodzieży. Konkurs przeprowadzony został w dwóch etapach – na szczeblu klasowym i szkolnym. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody sfinansowane ze środków otrzymanych z InterRisk w ramach funduszu prewencyjnego.

Materiał: W. Zymni