O bezpieczeństwie zawsze warto rozmawiać

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” organizowanej pod patronatem Ministra SWiA Pana Mariusza Błaszczaka,  uczniowie ZST uczestniczyli w zajęciach propagujących wiedzę o bezpieczeństwie wśród młodzieży. Na przełomie kwietnia i maja dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kcyni – asp. szt. Tomasz Mazurek ( którego zaprosiła  pani pedagog – W. Zymni), poruszał tematy związane z  cyberprzemocą oraz  odpowiedzialnym korzystaniu z Internetu.  Podczas zajęć omówione zostały też kwestie dotyczące bezpieczeństwa …