ZdroWolni wystartowali

13 czerwca w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni odbyło się podsumowanie I edycji gminnego konkursu profilaktyczno-literackiego #ZdroWolni, którego inicjatorkami są pedagog szkolny – Monika Dąbrowska oraz nauczycielka języka polskiego – Monika Kantorska Suty. Konkurs ten jest adresowany do uczniów klas ósmych, a jego celem jest propagowanie profilaktyki i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych uczestników. Do naszej szkoły przybyli laureaci z gminnych szkół podstawowych z Dziewierzewa, Kcyni, Mycielewa oraz Palmierowa …

Bezpieczne wakacje 2024

13 czerwca w naszej szkole odbyła się pogadanka pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się jakie niebezpieczne sytuacje mogą ich spotkać, i jak zachować się podczas ich wystąpienia. Uczniowie, pod nadzorem wykwalifikowanego strażaka, mieli możliwość wykonać schemat postępowania ratowniczego w przypadku różnych sytuacji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Dziękujemy Panu Michałowi Modlińskiemu za spotkanie i pani Izabeli Kasprowskiej za koordynację!