ZST w Kcyni żegna tegorocznych abiturientów

29 kwietnia w ZST w Kcyni odbyło się uroczyste pożegnanie klas programowo najwyższych, czyli uczniów klasy IV TEI oraz III LO. W tej szczególnej chwili towarzyszyli im: dyrektor ZST pani Katarzyna Kluczyńska, wychowawcy – pani Katarzyna Łyszczarz, Barbara KrzyżanowskaMaria Przegiętka, Burmistrz Kcyni – pan Marek Szaruga, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz koleżanki i koledzy z niższych klas.

Prowadzący uroczystość Oliwia Matuszak oraz Kacper Boniek powitali wszystkich zebranych, następnie głos zabrali pani Katarzyna Kluczyńska i pan Marek Szaruga, którzy podzielili się z uczestnikami uroczystości swoimi przemyśleniami oraz życzyli absolwentom powodzenia na maturze, szczęścia i samych trafnych decyzji w życiu osobistym. Mówcy podziękowali także nauczycielom i rodzicom za trud włożony w wychowanie i przygotowanie do matury oraz za wychowanie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor tytułu Absolwentki Roku Joannie Robaszkiewicz. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała także Daria Kowalska, a nagrodę za wysokie wyniki w nauce odebrała Julia Będzitko. Pozostali uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły z rąk wychowawców.

Podziękowania odebrali również sportowcy, uczniowie zaangażowani w działalność Samorządu Szkolnego, Szkolnego Koła Wolontariatu oraz Honorowi Dawcy Krwi. Szczególną niespodzianką dla wszystkich wyróżnionych była piosenka w wykonaniu pani Katarzyny Łyszczarz oraz Amelii Boniek.

Ważnym momentem uroczystości było przekazanie Sztandaru Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni. Poczet Sztandarowy w składzie: Daniel Szczeblewski, Anna WalentowskaAnna Mantych przekazał sztandar uczniom I klasy LO. Skład nowego Pocztu Sztandarowego tworzą teraz: Bartosz Kasprowski, Marcelina Woźniak oraz Natalia Czyż, którzy wraz z panią dyrektor przyjęli uroczyste ślubowanie uczniów klasy III LO i IV TEI.

Przewodniczący SU – Maciej Wojtych zwrócił się do abiturientów z podziękowaniami za wspólnie spędzony czas w szkole oraz z życzeniami powodzenia na maturze. Uroczystość zakończyła się muzycznym akcentem – piosenkę dla starszych kolegów zaśpiewały: Amelia Boniek, Zuzanna Woźniak, Marcelina WoźniakNatalia Czyż.

Ostatnie chwile abiturienci spędzili w gronie wychowawców, pani dyrektor, koleżanek i kolegów z klasy oraz fotografów, którzy uwiecznili ich radosne pożegnanie ze szkołą. Pieczę nad uroczystością sprawowali wychowawcy klas trzecich technikum pan Tomasz Suty oraz Rafał Jankowski.

Autor: ZST