ZST w Kcyni żegna tegorocznych abiturientów

29 kwietnia w ZST w Kcyni odbyło się uroczyste pożegnanie klas programowo najwyższych, czyli uczniów klasy IV TEI oraz III LO. W tej szczególnej chwili towarzyszyli im: dyrektor ZST pani Katarzyna Kluczyńska, wychowawcy – pani Katarzyna Łyszczarz, Barbara Krzyżanowska i Maria Przegiętka, Burmistrz Kcyni – pan Marek Szaruga, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice oraz koleżanki i koledzy z niższych klas. Prowadzący uroczystość Oliwia Matuszak oraz Kacper Boniek powitali wszystkich zebranych, …