Strzelcy z ZST upamiętnili Wojciecha Cieślewicza

Dzień przed oficjalnymi uroczystościami upamiętniającymi tragiczną śmierć Wojciecha Cieślewicza  – absolwenta kcyńskiego ogólniaka, młodzież z ZST w Kcyni uczestniczyła w zorganizowanym z tej okazji turnieju strzeleckim.

Tuż przed dźwiękiem pierwszego dzwonka członkowie Ligi Strzeleckiej z zapałem przygotowywali nasz obiekt do przeprowadzenia strzeleckiej rywalizacji. Pierwszy śrut w kierunku tarczy inaugurujący zawody wystrzeliła Pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska.

W organizacje tego przedsięwzięcia jak zwykle zaangażowali się uczniowie klasy 3TEIp pod opieką wychowawcy Pana Tomasz Sutego. W rolę sędziego zawodów wcieliła się Weronika Panasik, na stanowiskach strzeleckich pieczę nad nowicjuszami sprawowali: Aleksandra Suszko, Nicole KuczyńskaKacper Boniek, sprawny przepływ zawodników umożliwiły: Maja MichalskaWiktoria Czajewska.

Pierwsze strzały oddali pierwszoklasiści z technikum, po nich uczniowie pozostałych klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i branżowej szkoły pierwszego stopnia. Następnie swoje umiejętności strzeleckie weryfikowali drugo-, trzecio- i czwartoklasiści.

Ocenione, zweryfikowane i wprowadzone do arkusza dane czekały na uruchomienie funkcji sortowania w celu wyłonienia zwycięzcy. Wynik 46 punktów na 50 zapewnił pewne trzecie miejsce na podium Amelii Boniek z klasy pierwszej liceum. Do wyłonienia najlepszego strzelca turnieju niezbędna była dogrywka do której stanęły dwie uczennice klasy 3TEIp Weronika PanasikAleksandra Suszko. Tylko trzy strzały miały zdecydować o pierwszym miejscu na podium. W tej walce nerwów większym opanowaniem wykazała się Weronika i to ona ostatecznie wygrała.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wysokich wyników. Troje finalistów niewątpliwie ucieszyły wręczone przez dyrektora szkoły pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez UM w Kcyni, za co serdecznie  dziękujemy.

 Autor: TS.