Uczczono śmiertelną ofiarę stanu wojennego

Jak co roku, 13 grudnia, w kolejną, 40-tą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego delegacja Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni w osobach Dyrektor Katarzyny Kluczyńskiej oraz nauczyciela Marcina Lisieckiego złożyła symboliczny hołd Wszystkim śmiertelnym ofiarom ostatniego okresu istnienia Polski Ludowej zapalając znicz na grobie ciężko pobitego przez funkcjonariuszy ZOMO w 13 lutego 1982 r. na Moście Teatralnym w Poznaniu podczas patriotycznej demonstracji i zmarłego 2 marca 1982 r. w absolwenta Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni – Wojciecha Cieślewicza.

Sprawcy pobicia pierwszej w Poznaniu śmiertelnej ofiary stanu wojennego jaką był Wojciech Cieślewicz nie ponieśli konsekwencji.

Pozostaje pamięć, pamięć społeczności szkolnej Zespołu Szkół Technicznych – miejsca, w którym Wojciech Cieślewicz rozpoczynał swą naukę szkolną w ówczesnej szkole podstawowej, miejsca, w którym dziś mieści się również Liceum Ogólnokształcące, a w którym zdobył średnie wykształcenie, zdał maturę i wyruszył ze swoimi dziennikarskimi marzeniami do Poznania, Warszawy, by odbyć drogę powrotną do Poznania, gdzie złożył ofiarę życia i Kcyni, gdzie spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Może warto zadać sobie pytanie, ilu takich jak On poniosło śmierć w ostatnim okresie Polski Ludowej?

Tekst: M.Lisiecki