Czas na Wasz głos!

Mamy nadzieję, że już nawet 'pierwszaki’ zadomowiły się w murach ZST. Znacie już koleżanki i kolegów, nauczycieli oraz wszystkie zakamarki szkoły. Czas wybrać Zarząd Samorządu Uczniowskiego ZST. To co dzieje się w szkole również zależy od Was! Zachęcamy do aktywnej pracy na rzecz całej społeczności szkolnej.
 
Harmonogram wyborów do Zarządu SU ZST
 
1. Zgłaszanie kandydatur opiekunom (p. Krzyżanowskiej lub p. Łyszczarz) do poniedziałku 27 września.
2. Kampania wyborcza – plakaty, akcja na szkolnym Facebooku –  do czwartku 30 września.
3. Wybory oraz ogłoszenie wyników odbędą się w piątek 1 października.