Zakończenie roku inne niż wszystkie…

30 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego dla klas programowo najwyższych. Niestety z powodu trwającej pandemii uczniowie nie mogli się spotkać w gronie wszystkich rówieśników, młodszych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli. Wręczenie świadectw, wyróżnień, dyplomów i nagród zorganizowano więc tak, by uczynić ten dzień szczególnym, a jednocześnie zapewnić wszystkim uczestnikom poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Od godziny 10.00 rozpoczęto podsumowanie trzyletniej nauki uczniów klasy III LO. Wychowawczyni klasy – Monika Kantorska Suty oraz dyrektor szkoły – pani Katarzyna Kluczyńska w pierwszej kolejności wręczyły świadectwa z wyróżnieniem.  Najwyższą średnią wśród absolwentów LO uzyskała Julia Rybak, która otrzymała w związku z tym tytuł Absolwenta Roku oraz Nagrodę Burmistrza Kcyni. Kolejne świadectwa z „paskiem” trafiły do Julii Milik, Julii Brząkowskiej, Kacpra KozłowskiegoMikołaja Michalskiego.

Następnie dyplomy i nagrody książkowe odebrali uczniowie, którzy uzyskali średnie powyżej 4,5 – Mateusz Krzyżaniak, Zuzanna Kaczmarek, Julia Kant oraz Maciej Podgórski, który otrzymał także Nagrodę Rady Rodziców za aktywność na rzecz społeczności szkolnej.  

Po rozdaniu pozostałych świadectw pan Jacek Kuliński wręczył statuetki za osiągnięcia sportowe. Otrzymały je: Julia Rybak, Julia Milik, Julia Kant, Zuzanna Kaczmarek, Zuzanna Jurek, Amelia Jurek i Julia Kant.  

Nagrodzono także wolontariuszy i Honorowych Dawców Krwi: Julię Rybak, Dominika SzeleźnikaMacieja Podgórskiego.

Od godziny 11.00 rozpoczęło się spotkanie uczniów klasy IV TI. Wszyscy uczniowie odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Wychowawczyni klasy – pani Wioletta Szczepańska oraz pani dyrektor wręczyły także wyróżnienia i nagrody wolontariuszom i Honorowym Dawcom Krwi: Jakubowi Krakowiakowi, Adamowi Białeckiemu, Klaudii Kędziorze, Dawidowi Kazimierczakowi, Dawidowi LaskowskiemuDawidowi Sułkowskiemu – dwaj ostatni otrzymali również statuetki za sukcesy sportowe.

Uczniowie klasy IV TE spotykali się w wychowawczynią – panią Agnieszką Siwiak od godziny 12.00.  Świadectwo z wyróżnieniem z rąk pani dyrektor odebrały: Absolwentka RokuAngelika Michalak, laureatka Nagrody BurmistrzaZuzanna Wiejaczka oraz Natalia Kręcisz.

Dwie uczennice: Sandra KiepielaMarika Karasiewicz otrzymały nagrody książkowe i dyplomy za wysokie wyniki w nauce i wzorową postawę uczniowską. Z kolei Nagrodę Rady Rodziców pani Katarzyna Kluczyńska wręczyła Helenie Ścibut.

Spośród uczniów tej klasy wyróżniono najaktywniejszych wolontariuszy: Helenę Ścibut, Zuzannę Wiejaczkę, Mariettę Mrozowicz, Marikę Karasiewicz, Paulinę Przybysz, Kamilę Marciniak, Natalię KręciszSandrę Kiepielę oraz Honorowych Dawców Krwi: Sandrę Kipielę, Rafała Krzyżanowskiego, Paulinę Przybysz, Helenę Ścibut oraz Weronikę Michalską. Przepiękne statuetki otrzymali także sportowcy: Zuzanna WiejaczkaRafał Krzyżanowki.

Wyróżnionym uczniom gratulujemy sukcesów, a wszystkim absolwentom życzymy powodzenia na maturze, szczęścia, optymizmu i trafnych decyzji w dorosłym życiu.

Monika Kantorska- Suty