Bezcenny gest.  Mimo pandemii kilkadziesiąt świątecznych paczek trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców z gminy Kcynia

W czasie trwającej pandemii osoby starsze, samotne i chore z gminy Kcynia nie zostały pozostawione bez wsparcia. Dnia 23 marca wolontariusze Zespołu Szkół Technicznych wspólnie z opiekunami (Wioletą Zymni, Joanną Krzoską, Anetą Białecką), pracownikami M-GOPS (Agnieszką Przybylską, Martyną Panko, Lucyną Pawlik), a także absolwentkami ZST (Karoliną Wrzyszcz i Natalią Wiśniewską) wręczyli ponad 40 świątecznych paczek osobom starszym, chorym i samotnym.

Już w połowie lutego rozpoczęły się przygotowania polegające między innymi na szkolnej zbiórce żywności, pozyskaniu środków finansowych, zakupach produktów spożywczych oraz kompletowaniu prezentów.

Cała akcja musiała przebiegać z zastosowaniem wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Wolontariusze  odwiedzili osoby w podeszłym wieku, które z powodu trudnej sytuacji życiowej oraz ciężkiej choroby często czują się samotni.

Taka wizyta daje wielką radość, zarówno naszym uczniom jak i seniorom. Jest także  najlepszą  lekcją życia, a każdy uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo zostanie z nimi na zawsze.

Zorganizowanie tej akcji  nie byłoby możliwe bez pomocy i wsparcia:  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni,  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i społeczności szkolnej.

 Wolontariusze ZST z całego serca dziękują za ogromną chęć niesienia pomocy i życzą wszystkim zdrowia oraz ciepłych, pełnych radosnej nadziei  Świąt  Wielkanocnych

Materiał:  Wioleta Zymni – opiekun wolontariuszy