„Historia w Wielkim Formacie” w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni

Do Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni z centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie trafiły cztery wielkoformatowe postery przygotowane i opracowane przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w ramach projektu edukacyjnego Historia w Wielkim Formacie.

Projekt zakłada utworzenie całej serii poddanych cyfrowej obróbce i koloryzowanych fotografii archiwalnych, związanych z najnowszą historią Polski.

Projekt ten adresowany jest do szkół, bibliotek, muzeów i ośrodków kultury, dysponujących powierzchniami, odpowiednimi do zawieszenia przekazanych posterów. Autorem koloryzowanych archiwalnych fotografii jest Mikołaj Kaczmarek, który prezentuje swoje prace między innymi na profilu Facebook.

Nasza szkoła otrzymała część z pierwszej serii przedstawiających:

– obraz Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą,

Podwodną Odyseję bohaterskiego okrętu podwodnego ORP „Orzeł” bezpowrotnie utraconego w czerwcu 1940 r. i do dziś nie odnalezionego,

– polskich lotników dywizjonu 303 walczących w Anglii w 1940 r., porucznika pilota Wojska Polskiego Mirosława Fericia i późniejszego podpułkownika pilota Wojska Polskiego Jana Zumbacha z pieskiem,

– sztandar Samodzielnej Brygady Spadochronowej walczącej pod rozkazami gen. Stanisława Sosabowskiego.

Godnym podkreślenia niech będzie i fakt, że wielu utrwalonych na fotografiach osób nie przeżyło okresu wojny polsko-bolszewickiej czy II wojny światowej. Jako jej bezpośredni uczestnicy umierali walcząc o wolność i niepodległość Polski. I o tym my, jako młodsze pokolenia Polaków nie możemy zapominać.

Mamy nadzieję, że podarowane naszej szkole postery zagoszczą na trwałe i będą, być może, również bodźcem dogłębniejszego poznawania przez naszych Uczniów dziejów ojczystych.

Katarzyna Kluczyńska

dyrektor ZST w Kcyni