Informacja dotycząca zdalnego nauczania w ZST w Kcyni

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 1830) od dnia 19 października 2020 roku w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni zostaje wprowadzony system zdalnego nauczania do odwołania.
Informacje porządkowe dotyczące zdalnego nauczania:

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjne i indywidualne odbywają się według dotychczasowego planu (w czasie rzeczywistym).

2. Wszystkie zajęcia w trybie zdalnym odbywają się według następującego harmonogramu czasowego:

– lekcja 1 – 8.00 – 8.30
– lekcja 2 – 8.50 – 9.20
– lekcja 3 – 9.40 – 10.10
– lekcja 4 – 10.40 – 11.10
– lekcja 5 – 11.30 – 12.00
– lekcja 6 – 12. 20 – 12.50
– lekcja 7 – 13.05 – 13.35
– lekcja 8 – 13.50 – 14.20

3. Każdy uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.

4. Tematyka zajęć, frekwencja i aktywność uczniów jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym.

5. Komunikacja w trakcie lekcji odbywać  się będzie za pomocą komunikatorów internetowych – Zoom, Messenger, e-dziennika oraz poczty elektronicznej do czasu wprowadzenia platformy Google Classroom oraz Google Meet .

W przypadku użycia komunikatorów video uczniowie  zobowiązani są do pełnej wizualizacji.

6. Materiały lekcyjne będą przekazywane uczniom (do czasu wprowadzenia platformy) za pomocą poczty elektronicznej oraz e- dziennika.
7. Uczniowie zgłaszają ewentualne trudności związane z dostępem do łącza internetowego lub brakiem sprzętu komputerowego wychowawcom klas.

8. Pedagog ZST – Wioleta Zymni

Porady i konsultacje  telefonicznie 504 -101-240,   mailowo pedagogzst1@wp.pl lub za pomocą e-dziennika

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 1. Poniedziałek 8.00 – 13.00
 2. Wtorek 8.00 – 13.00
 3. Środa 8.00 – 13.00
 4. Czwartek 8.00 – 13.00
 5. Piątek 9.00 – 11.00

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia godziny porad lub konsultacji do wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub elektronicznym

Korzystający z pomocy bezpośredniej pedagoga zachowują zasady sanitarne.

9. Biblioteka szkolna ZST w Kcyni pracuje od dnia 19.10.2020 w formie hybrydowej.

Zdalnie: e-mail  mariaprzegietka@o2.pl

 1. Poniedziałek  12.00 -15.00
 2. Wtorek  12.00 -15.00
 3. Środa  12.00 -15.00
 4. Czwartek 12.00 -15.00
 5. Piątek 12.00 -15.00

Stacjonarnie:

 1. Poniedziałek  9.00 -12.00
 2. Wtorek  9.00 – 12.00
 3. Środa  9.00 – 12.00
 4. Czwartek     9.00 -12.00
 5. Piątek   9.00 – 12.00

Nauczyciel bibliotekarz w godzinach pracy stacjonarnej znajduje się w pomieszczeniach biblioteki. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do zachowania zasad sanitarnych i regulaminu korzystania     z biblioteki szkolnej zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.

10. Dodatkowe informacje:
– szkoła jest czynna w godzinach urzędowania – 7.00 – 15.00
na terenie szkoły wszyscy są zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic oraz zachowania zasad bezpieczeństwa sanitarnego
– kontakt telefoniczny – 52 589 37 37
– kontakt mailowy do szkoły: zespol.szkol@onet.eu
– istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Dyrektor Szkoły

Katarzyna Kluczyńska